Apskričių žemėlapiai

Lietuva yra suskirstyta į 10 apskričių, visos jos pavadintos pagal jų sostinių vardus. Apskritys yra suskirstytos į 60 savivaldybių: 9 miesto savivaldybės, 43 rajonų savivaldybės ir 8 savivaldybės. Kiekviena savivaldybė yra suskirstyta į seniūnijas. Šis suskirstymas buvo sukurtas 1994-aisiais ir šiek tiek pakeistas 2000-aisais.


lietuvos-apskritys

 

Ar žinai? Lietuvos vardas pirmą kartą buvo paminėtas Kvedlinburgo metraščiuose 1009-aisiais.