Rokiškis kelių žemėlapis – Miesto žemėlapis su gatvėmis

Rokiškis yra šiauręs rytų Lietuvoje su gyventojų skaičiumi siekiančiu apie 16,000.

Ar žinai? Kai kurie filolofai sutinka, kad lietuvių kalba yra pati seniausia iš visų išlikusių kalbų.